Strona główna Polityka Prywatności i polityka cookies

Polityka Prywatności i polityka cookies

1.

Postanowienia ogólne

 1. Poniższa Polityka Prywatności i cookies opisuje kwestie ochrony danych osobowych związane z korzystaniem z portalu modelsbymac.pl („Portal”).
 2. Rozdział „Pliki Cookies” dotyczy wszystkich korzystających z portalu
  www.modelsbymac.pl, a rozdział „Dane Osobowe” dotyczy wyłącznie osób, które zapisały się na świadczenie im usługi Newsletter.
 3. Niniejsza Polityka Prywatności stanowi część regulaminu („Regulamin”) korzystania z portalu modelsbymac.pl
 4. Polityka Prywatności określa zasady prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników Serwisu w oparciu o przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

2.

Dane osobowe

 1. Informuję, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest DLS Maciej Chodorowski z siedzibą w Warszawie. Podanie danych jest dobrowolne.
 2. DLS Maciej Chodorowski może przetwarzać dane osobowe:
  1. w celu zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie na podstawie art. 6 lit. b RODO;
  2. w celach kontaktowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu DLS Maciej Chodorowski przejawiającego się w odpowiedzi na zadanie poprzez formularz kontaktowy pytanie (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  3. w celach analityki internetowej na podstawie prawnie uzasadnionego interesu  (art. 6 ust. 1 lit. f RODO); DLS Maciej Chodorowski przejawiającego się w optymalizacji oraz podnoszeniu jakości korzystania ze strony;

3.

Przetwarzanie danych osobowych w celach kontaktowych

 1. Podanie danych w celach kontaktowych jest dobrowolne, jednak niepodanie ich uniemożliwi ustosunkowanie się do pytania.
 2. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres roku od zadania pytania.
 3. Podane dane nie będą przekazywane innym podmiotom.

4.

Przetwarzanie danych osobowych w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie korzystania z Portalu

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w szczególności wysyłki Newslettera.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi świadczenie usług.
 3. Użytkownik może skorzystać z prawa dostępu do swoich danych i ich poprawiania po zalogowaniu do Serwisu za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres info@modelsbymac.pl.
 4. Przekazane dane będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej Umowy, a także uprawnień o których mowa w art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Okres ten będzie liczony od dnia rozwiązania niniejszej Umowy.
 5. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom.
 6. Udostępnienie przez użytkownika identyfikującego go adresu e-mail będzie uznawane jako zamówienie informacji handlowej zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

5.

Prawa osób, których dane dotyczą

Osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;

b) prawo dostępu do danych osobowych;

c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;

d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;

e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą – w przypadkach kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu;

g) prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od Nobell danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko wówczas, jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie jej zgody;

h) prawo wycofania zgody, tj. w zakresie, w jakim dane są przetwarzane na podstawie zgody, istnieje prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie, wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

j) prawo wniesienia skargi do organu – osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.

Dodatkowe informacje

W razie pytań lub wątpliwości ws. sposobów i zasad przetwarzania, a także chęci wycofania zgody prosimy o kontakt na skrzynkę mailową: info@modelsbymac.pl.

7.

Zabezpieczenia

 1. W szczególności, za pomocą szyfrowania DLS Maciej Chodorowski zapewnia zabezpieczenie integralności i poufności danych osobowych przekazywanych przez Internet.
 2. W braku odrębnej zgody, dane nie są udostępniane innym podmiotom, jednak na Portal mogą znajdować się skrypty śledzące, wbudowane w wtyczki z których korzysta Portalu. Celem ich wyłączenia proszę zainstalować wtyczkę Ghostery lub inną pełniąca podobne funkcje.

8.

Polityka Cookies

Nawigacja po serwisie w przypadku braku zmiany ustawień przeglądarki w zakresie wykorzystywania plików Cookies uznawana będzie przez Administratora jako działanie wyraźnie potwierdzające wyrażenie zgody Użytkownika na korzystanie z plików Cookies w celach opisanych w niniejszej polityce.

Zmień Twoje preferencje odnośnie plików cookies


Nazwa ciasteczka Typ ciasteczka Lokalne lub serwisów zewnętrznych Może być blokowane Sesyjne czy trwałe Czas wygaśnięcia Przeznaczenie